ATAKÖY ATIK SU ARITMA TESİSİ


430.000 m2 alana kurulu olan tesis 460.000 m3/gün kapasite ile 2.500.000 nüfusun atık suyunun karbon, azot, fosfor giderimini sağlayan, aynı zamanda ülkemizdeki atıksuyun katı nihai ürüne ve biyogaza dönüştürüldüğü, biyogazdan 9,2 MW elektriğin üretildiği, kuru ürünün ise çimento fabrikalarına katı yakıt olarak verildiği, ileri teknolojiye sahip en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesisidir.  
 
Proje; proses, projelendirme, yapım, otomasyon, çamur çürütme, kurutma, kojenerasyon ve 5 yıllık işletmeyi kapsamaktadır.