IRAK ERBİL DUHOSK SU TEMİNİ PROJESİ


Proje; Erbil Su Arıtma Tesisi’nin genişletilmesi, Erbil'deki eski şebeke hatlarının değişimi ve Duhok içme suyu temin sisteminin mevcut kısımlarda yenilenmesi ile mevcut olmayan yerlerde yeniden yapılması işlerini kapsamaktadır.
 
Proje kapsamında, 240.000 m3/gün kapasiteli su arıtma tesisi, su değişim şebekesi, pompa istasyonu, çöktürme havuzu, klorlama kapasite artırımı, 50.000 m3 su deposu, 60 km D.F.isale hattı, dağıtım şebekesi ve sanat yapıları inşaatı yapılmaktadır.