İK POLİTİKALARIMIZ VE UYGULAMALARIMIZ

  • Gelişim ve büyüme hedefimizi destekleyecek çağdaş, katılımcı insan kaynakları politika ve programlarını geliştirmek
  • Kalyon Grup hedef ve stratejileri doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak
  • Yüksek performansı ödüllendirerek kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmak
  • Kurum kültürümüzü değişen ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirerek,  bu kültür içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlamak
  • Pro-aktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak
  • Kurumsal strateji, iş hedefleri ve misyon doğrultusunda çalışanların performansını artırmak için gerekli olan eğitim ve gelişim desteğini vermek